download 
internet banking  
Kursna lista 27.09.2016.
 Kupovni za efektivuProdajni za efektivu
E M U    EUR121,5707124,7731
SVAJCARSKA CHF110,4245115,3925
S A D    USD107,6727111,3969
V.BRITANIJA GBP139,2576144,9416
Kompletna lista >>>
Piraeus Bank

Krediti za privredu

Piraeus banka posebnu pažnju poklanja kreditnoj podršci privrednim subjektima, kako velikim tako i malim i srednjim. Osnovni cilj banke je da sa svakim od svojih komitenata izgradi dugotrajnu i uspešnu poslovnu saradnju.

Kamate koje banka primenjuje prate pokazatelje cene kapitala i zavise od iznosa, vrste, roka, namene i nivoa preuzetog rizika ali najbitnije od svega kamate se određuju prema tržišnim uslovima sa ciljem da se kamatne stope u narednom periodu još više smanje.

Piraeus banka je u mogućnosti da Vam ponudi širok spektar kredita u zavisnosti od vaših potreba i poslovne aktivnost, kao na primer različiti oblici finansiranja prema roku otplate, po nameni kao i prema načinu povlačenja kredita.

Prema roku krediti mogu biti:

 • Kratkoročni – do godinu dana
 • Dugoročni – do 10 godina

Prema nameni:

 • Finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti
 • Finansiranje izvoza
 • Finansiranje nabavke osnovnih sredstava (oprema, mašine, zemljište)
 • Projektno finansiranje (poslovni objekti, izgradnja stambenih objekata za prodaju na tržištu ili proizvodni kapaciteti)
 • Finansiranje privatizacije preduzeća
 • Višenamenske linije za finansiranje poslovanja
 • Finansiranje lokalne samouprave
 • Lizing
 • Otkup potraživanja, eskont menica

Prema načinu povlačenja:

 • Dinarski kredit sa valutnom klauzulom
 • Devizni krediti za plaćanje obaveza u inostranstvu
 • Kratkoročna kreditna linija na revolving bazi, fleksibilna za korišćenje shodno vašim potrebama (garancije, akreditivi, za obrtna sredstva)

Dokumentacija potrebna za odobrenje kredita i kreditnu analizu >>>

Sve informacije vezane za kredite za privredu Piraeus banke možete dobiti na telefone:

 • +381 11 3027 889
 • +381 11 3027 887
 • +381 11 3306 139

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura
 7. Impressum