Piraeus Bank

Piraeus Online Banking za fizička lica

Sistem elektronskog poslovanja Piraeus banke, e-banking, je siguran, brz i efikasan sistem bankarskog poslovanja koji klijentima omogućava da putem Interneta obave sve usluge koje Banka može da ponudi.

Piraeus Online banking funkcioniše 24 časa dnevno, svih sedam dana u nedelji bez obzira na radno vreme i praznike, a uz jednostavno korišćenje omogućuje i dragocenu uštedu vremena.

Korisnik servisa Piraeus bank e-bankinga može postati svako fizičko lice sa tekućim računom u Banci, kome su na raspolaganju sledeće usluge:

 • Dinarska i devizna plaćanja
 • Pregled stanja i prometa po računima
 • Izvodi stanja po računima
 • Potvrde o izvršenim uplatama i isplatama sa računa
 • Storniranje poslatih naloga
 • Off-line kreiranje naloga
 • Kursna lista (sa mogućnošću biranja datuma)
 • Rad na više lokacija

Dodatna pitanja vezana za potrebnu opremu i uslove korišćenja sistema elektronskog bankarstva možete dobiti putem telefona: + 381 11 321 7774.

E-banking za Stanovništvo: ebs.fl@piraeusbank.rs

Mere sigurnosti

Piraeus bank e-banking osmišljen je kao sistem elektronskog bankarstva sa najvišim bezbedonosnim standardima. Informacije koje se razmenjuju sa Bankom su zaštićena i ne mogu se odlivati, menjati, presluškivati ili simulirati.

Kao mere sigurnosti koriste se:

 • Šifrovana komunikacija
 • Elektronski potpisi
 • Kombinovana zaštita - digitalni sertifikat na CD-u i PIN kod
 • LIB broj
 • One time password

Troškovi vezani za uslugu e-banking iskazani su u Tarifi naknada

Dokumentaciju za podnošenje zahteva i brošuru o platnom prometu u zemlji možete preuzeti iz Download sekcije na desnom bočnom meniju.

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura
 7. Impressum